AY Corner

Oleh: Alja Yusnadi Wakil itu orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Misalnya, saya mewakilkan kehadiran kepada adik saya. Atau, dalam olahraga, wakil itu merupakan utusan negara,...